Гадаад иргэн харъяатын газар

Огноо: 2021-04-16

Гадаадын иргэн, харьяатын газраас гадаадын иргэнийг уригч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ирүүлсэн хүсэлтийг шийдвэрлэж, визийн зөвшөөрөл олгож байгаатай холбогдуулан дараах зөвлөгөөг өгч байна.